First name là gì và những thông tin cơ bản cần biết

Ngày nay với sự hội nhập toàn cầu, bạn không thể tránh khỏi các giao dịch quốc tế, hay bạn sẽ phải đăng kí một tài khoản quốc tế nào đó, việc bạn điền thông tin cơ bản là không thể tránh khỏi. Chắc hẳn việc làm quen với các cụm từ như First Name hay Last Name là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên có lẽ rất nhiều người vẫn chưa hiểu hết về khái niệm này, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu first name là gì và những điều cơ bản liên quan. 

First name có ý nghĩa là gì ?

Có rất nhiều người khá lúng túng khi họ chưa phân biệt được first name là gì? First Name  hay thường được gọi bằng các tên gọi khác như given name, fore name hay chính là tên gọi của bạn. Chắc chắn rằng bạn sẽ rất rễ thấy chúng xuất hiện ở các bản đăng kí, mẫu đơn hay các giao dịch trong mọi hoạt động quốc tế. 

First name là gì và những thông tin cơ bản cần biết
First name là gì và những thông tin cơ bản cần biết

Mọi người thường dễ nhầm lẫn khái niệm giữa first name, last name và middle name bởi theo cách viết của nười Việt thì có sự khác nhau hoàn toàn. Một số người không hiểu rõ ý nghĩa của chúng khiến họ điền thông tin sai lệch gặp phải những sự cố không đáng có. 

Dưới đây là quy tắc viết tên:

+ Theo tiếng Anh: First name ( Given name, Fore name) – Middel name – Last name hay còn được hiểu là tên gọi – tên đệm – tên họ. 

+ Theo tiếng Việt: Họ – Tên đệm – Tên gọi. Trái ngược hoàn toàn lại với cách gọi theo tiếng Anh.

Xem ngay: Hổi đáp trực tuyến

Các cách để điền first name trong tiếng Anh

Trước hết bạn phải phân biệt được đâu là first name đâu là last name đâu là middel name. First name là gì và điền như thế nào? 

+ Trường hợp chỉ có First name và Last name

Khi bạn điền vào mẫu đơn nào đó chỉ yêu cầu first name và last name thì bạn có thể điền theo một trong hai cách sau: 

Giả sử bạn tên: Nguyen Kieu Tram: 

– Cách 1: First name: Tram

    Last name: Nguyen Kieu

Sau đó tên đầy đủ sẽ được hiển thị: Tram Kieu Nguyen

– Cách 2: First name: Kieu Tram

    Last name: Nguyen

Tên họ đầy đủ được hiện lên trên bảng mẫu là: Kieu Tram Nguyen.

Tên của bạn có 2 từ: Nguyen Tram thì: First name: Tram

                             Last name: Nguyen

Hay nếu tên của bạn có bốn từ: Nguyen Kieu Bao Tram

– Cách 1: First name: Tram

    Last name: Nguyen Kieu Bao

Sau đó tên đầy đủ sẽ được hiển thị: Tram Nguyen Kieu Bao 

Các cách để điền first name trong tiếng Anh
Các cách để điền first name trong tiếng Anh

– Cách 2: First name: Bao Tram

    Last name: Nguyen Kieu

Tên đầy đủ hiển thị: Bao Tram Nguyen Kieu

+ Đối với trường hợp có đầy đủ cả 3 yếu tố:

Bạn cũng có thể gặp phải trường hợp yêu cầu 3 yếu tố thì sẽ điền như sau:

Tên có 3 từ: : First name: Tram

    Middel name: Kieu

            Last name: Nguyen

Tên đầy đủ hiển thị:Tram Nguyen Kieu

Tên có 4 từ: : First name: Tram

                       Middel name: Kieu Bao

           Last name: Nguyen Kieu

Tên đầy đủ hiển thị: Tram Nguyen Kieu Bao 

Nói chung để có thể dễ dàng hiểu firt name là gì thì hãy gọi điện và tham khảo dịch vụ của cửa hàng trên các phương tiện trực tuyến. First name nghĩa là gì đã không còn trở nên xa lạ với mọi người chính vì vậy hãy cẩn thận khi điền tên tránh sai sót giấy tờ không đáng có.